وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

خدمات حقوقی و مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی در زمینه امور مدنی ، خانواده  و تجارت و قراردادها و مسایل ملکی و …  امور حسبی و دعاوی حجر و حضانت و گواهی رشد و …. امور کیفری یا جزایی  نظیر ضرب و جرح و دعاوی کیفری …. و مراحل و روند دادرسی و صلاحیت دادگاه ها و محاکم از حیث دادگاه محل رسیگی به دعاوی.