وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت مهریه

بسمه تعالی

هرگاه شخصی پس از آن که همسر وی مهریه خود را مطالبه کند ، به جهت عدم تمکن مالی توانایی پرداخت یکجا و دفعتا واحده مهریه همسرش را نداشته باشد باید به پیوست دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، استشهادیه ای نیز مطابق مقررات قانونی از مطلعین در این زمینه تهیه و تقدیم مراجع قضایی برای رسیدگی و اصدار حکم به تقسیط مهریه بنماید ؛ که سایت حقوقی وکلا آنلاین نمونه ای از این استشهادیه را که به طور صحیح و قانونی نگارش یافته است برای اشخاصی که به هر طریق با این چنین موضوعاتی سرو کار دارند به شرح ذیل ارائه مینماید.

<<  استـشــــــــــــهـــا د یـه  >>

از کسا نی که علم واطلاع دارند اینجانب                            فرزند                   متولد                      دارای شماره ملی                                            به جهت عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادربه پرداخت یکجا و دفعتـــا واحده مهریه همسرم خانم                    به شرح مندرج در سند نکاحیه مربوط که عبارت  اسـت از :     

                                          نمی با شملذا خواهشمنداست مراتب شهادت وگواهی خود را

 ذیلآ اعلام ومسجل نمایند .                                                                                                                  

                                                                           با تشکر :  مدعی اعسار  

                                                                                         امضا

 

گواه اول: اینجانب                    فرزند               متولد سال               دارای شمـــــــــاره ملی                             ساکن                                                                    با التزام به راستگویی ودرنظر گرفتن خداوندمتعالمراتب فوق را گواهی می نمایم . 

                                                                                         امضا

         

 

گواه دوم : اینجانب                   فرزند               متولد سال                 دارای شمـــــــاره ملی

 ساکن                                                                    با التزام به راستگویی ودرنظرگرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

                                                                                         امضا

 

گواه سوم : اینجانب                   فرزند                متولد سال                دارای شمـــــاره ملی

ساکن                                                                      با التزام به راستگویی ودرنظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق راگواهی می نمایم . 

                                                                                          امضا 

 

گواه چهارم : اینجانب                 فرزند                 متولد سال               دارای شمــــــاره ملی ساکن                                                                      با التزام به راستگویی و درنظرگرفتن خداوند متعالمراتب فوق راگواهی می نمایم .  

                                                                                        امضا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *