وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها جرم غیر عمدی

حقوق جزا-وکلاآنلاین

حقوق جزا: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر عکس العمل جامعه(مجازات) در مقابل پدیده ی مجرمانه(جرم) یا ضد اجتماعی از طریق تهدید به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه ایجاد برقراری نسبی و پیشگیری از وقوع جرم.

جایگاه حقوق جزا: حقوق جزا در زمره حقوق داخلی، عمومی، ماهوی است.

تقسیمات حقوق جزا: حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی

بیشتر بخوانید