وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها خیانت در امانت

دعاوی کیفری

مشاوره حقوقی در خصوص کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، قتل، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، توهین، تهدید به قتل، شهادت دروغ، افترا و دیگر دعاوی کیفری جزایی می باشد.

قتل /جعل/تهدید/توهین/سرقت/آدم ربایی/کلاهبرداری/ضرب و جرح/مزاحمت تلفنی/انتقال مال به غیر/فروش مال غیر/خیانت در امانت/روابط نامشروع

بیشتر بخوانید

مصادیق دعاوی کیفری یا جزایی

دعاوی کیفری یا جزایی شامل مصادیق ذیل میباشد که به تشریح انها خواهیم پرداخت

کلاهبرداری , سرقت , خیانت در امانت ,  قتل , ضرب وجرح , رابطه نا مشروع , تجاوز به عنف , تصرف عدوانی , معامله معارض , انتقال و فروش مال غیر , تحصیل مال نامشروع , معامله ربوی , جعل , استفاده از سند مجعول , تغییر کاربری غیر مجاز, شهادت دروغ , توهین – تهدید به قتل , تهدید به طور کلی , افترا , ترک انفاق , عدم ثبت نکاح , دعاوی کیفری راجع به مسئولیت پزشکان , کودک آزاری و سایر عناوین و اعمال مجرمانه.

بیشتر بخوانید