وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها درخواست افراز

روش افراز املاک توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک – وکلاآنلاین

سایت وکلاانلاین مراحل و روش افراز املاک توسط اداره ی ثبت اسناد واملاک را به شیوه کاربردی برای مشاوره کنندگان و بازدید کنندگان عزیز سایت وکلاآنلاین به رشته تحریر در اورده است. به کرات پیش خواهد آمد که دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت خواهند داشت و حاضر به تعامل با یکدیگر در راستای مشخص ساختن سهم هر یک از ملک مذکور نیستند

در چنین مواردی می توان نسبت به افراز سهم خود از سایر مالکین اقدام نمود .

تذکر۱:در افراز حتما باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

متقاضی یا متقاضیان بایستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل استقرار ملک تسلیم نمایند.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را صادر و آن را جهت تشکیل  پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و …

بیشتر بخوانید