وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها عوامل موجهه جرم

دفاع مشروع-وکلا آنلاین

بررسی تاریخ این مطلب را آشکار می سازد  که بشر تا حد امکان در مقابل عملی که نا عادلانه وغیرمشروع شناخته شده سرتسلیم فرود نیاورده ودفاع دربرابر چنین عملی را جزء حـقوق  طبیعی خود به شمار آورده است . زیرا اولا انسان به طبعیت از غریزه هنگام خطربه مقابله می پردازد ، ثانیا آن را نوعی حق برای خود و نـوعی تکلیف برای دیگران  می داند ، ثـالثا  روابـط انسانی و  بالاخص اجتماعی ایجاب می کنند که افراد به این  مطلب آگاه باشند که در صورت حمله  به تهاجم نـاعادلانه دیگران ساکت  نخواهند نشست و قانون نیز این دیگران را چنانچه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد.
از نظر اهمیت این مبحث ازحقوق جزای عمومی بایدگفت که دفاع مشروع تأثیر بسزائی در مبارزه با جرم و منع مجرمان از ارتکاب جنایت دارد  زیرا  هر  گاه جانی بداند در صورت تجاوز به حـقوق مـورد حمـایـت قـانون  به طور  مستقیم مواجه با دفـاع مجنی علیه خواهد شد و نیز آگاه باشد مدافعی که    با وجود تمامی شرایط دفاع از نفس ،مال یا عرض و ناموس خوددفاع میکند هیچگونه مسئولیتی

بیشتر بخوانید