وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها قانون اجرای احکام

قانون اجرای احکام مدنی

                                                 قانون اجرای احکام مدنی 

 

مصوب ۱۳۵۶,۰۸,۰۱با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – قواعد عمومی

مبحث اول – مقدمات اجرا

ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین میکند صادر شده باشد.

ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.

بیشتر بخوانید