وکلاآنلاین - مشاور حقوقی شما


  تماس : vokalamail@gmail.com

برچسب همه پست ها مدنی 3

قواعد عمومی قراردادها

بدرخواست جمعی از دانشجویان حقوق مطالعه کننده سایت وکلا آنلاین قواعد عمومی قراردادها (خلاصه درس مدنی ۳ ) روی سایت وکلاانلاین گذاشته شده است .

قواعد عمومی قراردادها (خلاصه درس مدنی ۳ )

۱ تشکیل قرار داد ها نویسنده مهدی شهیدی { این کتاب در اولویت است }

۲ قواعد عمومی قراردادها نویسنده ناصر کا تو زیان

۳ قواعد عمومی قراردادها نویسنده سید حسین صفایی

۴ مختصر قراردادها وتعهدات نویسنده سید قاسم زمانی

فصل اول مفاهیم وکلیات :

بیشتر بخوانید